5 Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng chuẩn nhất | Tải miễn phí

Viết đơn xin nghỉ việc là một công việc đơn giản nhưng lại trở lên khó khăn khi bạn ở trong hoàn cảnh người xin nghỉ việc. Hãy xem nhưng gợi ý dưới đây của tôi để hoàn thành lá đơn xin nghỉ việc đúng như móng muốn.

don-xin-nghi-viec

Giới thiệu về cách viết đơn xin nghỉ việc riêng

Bạn đang làm ở công ty lớn, công ty nhỏ, công ty hoạt động ở ngành nghề nào đi nữa, dù có những quy chuẩn xin nghỉ việc khác nhau song đều mang những nguyên tắc nhất định:

  • Trước hết là nộp đơn xin nghỉ việc
  • Quyết định nghỉ việc được thông qua
  • Lập biên bản bàn giao những tài sản, những công việc cá nhân cho người kế nhiệm
  • Cuối cùng là bản cam kết khi nghỉ việc

5 mẫu đơn xin nghỉ việc riêng không nên bỏ qua

Bạn đang làm công việc gì, chức vụ gì thì khi viết đơn xin nghỉ việc riêng hay xin nghỉ phép cũng đều quy về một mục đích là thuyết phục được ban lãnh đạo đồng ý. Do đó, ở đây khó nhất là lý do xin nghỉ việc làm sao vừa không làm mất lòng lãnh đạo lại vừa giữ được hình ảnh của bản thân

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

Kính gửi:…..

Tên tôi là: ……………………………………….. Bộ phận: ………………………….

Nay tôi làm đơn này xin ……..cho tôi được nghỉ ……ngày

Thời gian nghỉ việc riêng: từ …..[giờ]….. ngày ……../……../……..  đến ….[giờ]…..  ngày ……../……../………

Và: …. từ …….. ngày ……./………./……….  đến ……  ngày ……./………./……….. => (nếu bạn muốn nghỉ cách quãng)

Lý do xin nghỉ: ………………………………………………………………………………………….

Tôi cam kết sẽ bàn giao đầy đủ công việc trước khi nghỉ và sau thời gian trên Tôi sẽ đến Công ty làm việc bình thường.

Kính mong ….. tạo điều kiện cho tôi được nghỉ theo như kế hoạch

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày …. tháng  … năm 20..

Giám đốc            Phòng TCHC               Trưởng bộ phận                 Người làm đơn

(Ký, họ tên)        (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)

Hãy áp dụng phương pháp biết mình biết ta trăm trận trăm thắng để có thể đánh giá vị lãnh đạo một cách chính xác.

Tải miễn phí

  • Mẫu đơn xin nghỉ phép không lương
  • Mẫu đơn xin nghỉ dài hạn
  • Mẫu đơn xin nghỉ việc bằng tiếng anh
  • Các lý do nghỉ việc hay và an toàn
  • Tổng hợp các mẫu đơn xin nghỉ việc

Như vậy từ những điều này, bạn hoàn toàn có thể xây dựng đơn xin nghỉ việc riêng vừa tạo được dấu ấn trong mắt những người đã từng tạo điều kiện cho bạn phát triển trong suốt những năm tháng đã gắn bó vừa nhận được cái gật đầu từ nhà tuyển dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *